แอนติบอดีสกัดกั้นไวรัสไข้เลือดออกภายในร่างกาย

แอนติบอดีที่ขัดขวางการแพร่กระจายภายในร่างกายของไวรัสเด็งกี่ ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่มียุงเป็นพาหะซึ่งแพร่เชื้อได้ระหว่าง 50 ถึง 100 ล้านคนต่อปี ไวรัสทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไข้เลือดออก ซึ่งอาการต่างๆและอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นและอาจถึงแก่ชีวิตได้ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนสำหรับไวรัสเด็งกี่ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีไวรัสสี่สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

การสร้างแอนติบอดีต่อสายพันธุ์หนึ่งอาจทำให้ผู้คนเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ตามมาจากอีกสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งทำให้การค้นหาการรักษาที่มีประสิทธิภาพยากขึ้น ไวรัสไข้เลือดออกใช้โปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง 1 เพื่อจับกับเซลล์ป้องกันรอบอวัยวะ มันทำให้เกราะป้องกันอ่อนตัวลง ทำให้ไวรัสเข้าไปติดในเซลล์ และอาจทำให้หลอดเลือดแตกได้ แอนติบอดีของทีมวิจัยที่เรียกว่า 2B7 จะบล็อกโปรตีน NS1 ในร่างกาย ป้องกันไม่ให้เกาะติดกับเซลล์และทำให้การแพร่กระจายของไวรัสช้าลง ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากมันโจมตีโปรตีนโดยตรงและไม่ใช่อนุภาคของไวรัสเอง 2B7 จึงมีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสเด็งกี่ทั้งสี่สายพันธุ์