สแวนส์หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบของภูเขามาหลายศตวรรษ

สแวนส์หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบของภูเขามาหลายศตวรรษ หลบเลี่ยงการพิชิตและสงครามมากมายที่ทำลายล้างจอร์เจียที่ราบลุ่ม ความโดดเดี่ยวตลอดประวัติศาสตร์ได้ให้วัฒนธรรมและภาษาแก่มันตามที่กำหนดไว้เป็นภูมิทัศน์ ภาษาท้องถิ่นสวานซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและใกล้สูญพันธุ์ของชาวจอร์เจีย

รอดมาได้เพียงเพราะประเพณีทางวาจาเท่านั้น ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของภูมิภาคนี้ และในขณะที่ภาษานั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพลงสวดโพลีโฟนิกยังคงรักษาไว้เป็นสีเหลืองอำพัน กลุ่มชายที่สวมเสื้อโค้ตผ้าขนสัตว์สีโกเมน (เสื้อคลุมผู้ชายแบบดั้งเดิม) พร้อมกริชนูนที่ห้อยลงมาจากเอวยังคงรวมตัวกันเพื่อขับกล่อมท่วงทำนองอันไพเราะของนิทานพื้นบ้านและบทสวดในพิธีกรรมของชาวสวาน